O nás

Společnost Mertl s.r.o. je nástupnickou firmou zámečnické dílny, kterou na začátku 90.let založil pan Petr Mertl. V průběhu více než 20 let se společnost Mertl s.r.o. etablovala na českém a evropském trhu jako spolehlivý a flexibilní obchodní partner, pro něhož jsou špičková kvalita a špičkový servis standardem.
S růstem a rozvojem firmy se výrobní a obchodní program firmy koncentroval do několika hlavních oblastí:

V první řadě se jedná o výrobu komponentů a částí kolejových vozidel. Dosažení nejvyššího stupně kvality v této oblasti bylo potvrzeno získáním certifikace drážního svařování v nejvyšší úrovni CL1.

Druhou a velmi specifickou oblastí je nabídka komplexního řešení hlukové problematiky. Zaměřujeme se především na odhlučnění technologických celků a turbín, ale i menších agregátů, nebo klimatizačních vzduchotechnických sestav.

Třetí oblastí je výroba ocelových konstrukcí, svařovaných konstrukcí, obráběných dílů a svařenců včetně povrchové úpravy, nejen dle dokumentace a specifikace zákazníka. 

Čtvrtou významnou oblastí, kterou se firma Mertl s.r.o. zabývá, je obchod s hutním materiálem a jeho skladování. Vzhledem ke značné finanční náročnosti jsou tyto činnosti zastřešovány mateřskou firmou Teel s.r.o. Ve skladech Hořovice a Zbiroh jsou skladovány plechy, které jsou takřka výhradně určeny pro konkrétní odběratele a jejich konkrétní projekty. Díky dlouholeté úspěšné spolupráci s evropskými hutěmi a evropskými velkosklady hutního materiálu, nabízíme také dodávky plechů, výpalků a tyčové oceli ze skladu, resp. z výroby, se zaměřením na následující obory: doprava, energetika, strojírenství, chemický průmysl, těžební průmysl, stavebnictví, ad. Veškerý sortiment je dodáván dle příslušných norem, včetně atestové dokumentace resp. dalších požadovaných zkoušek (zkoušky ultrazvukem, přejímky nezávislými společnostmi ad.).

Pátou a zcela novou službou, kterou společnost Mertl s.r.o. nabízí, je lepení. Lepení je jedním z nejmodernějších a rychle se rozšiřujících způsobů spojování materiálů.  V roce 2019 byla společnost Mertl s.r.o. certifikována dle normy DIN 6701-2 Třída lepených spojů A2 ( lepení kolejových vozidel a jejich dílů ).  V této oblasti nabízíme také poradenství a servis. Lepení provádí naši pracovníci s kvalifikací EAS a EAB ve specializované lepící dílně v Hořovicích.

Společnost Mertl s.r.o. se v roce 2016 stala jedním ze členů volného sdružení kooperujících firem Sekyrka s.r.o., Mertl s.r.o., Altese s.r.o., Teel s.r.o., což umožnilo zásadním způsobem rozšířit výrobní a obchodní nabídku. V současné době nabízí společnost Mertl s.r.o. ve spojení s výše uvedenými firmami tyto možnosti zpracování materiálu: dělení, ohýbání, frézování, CNC frézování, vrtání, obrábění, svařování, tryskání, lakování. Roční obrat celé skupiny je 500 mil.Kč.

Cílem společnosti Mertl s.r.o. je nabídka produktů, služeb, kvality a servisu, které jsou v maximální míře přizpůsobeny požadavkům každého jednotlivého zákazníka, to vše při zachování " štíhlé firmy " a udržení nákladů na rozumné úrovni.

""